อากาศยาน เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
]
 
 
Monitorización profesional de los rodamientos para  husillos principales de rectificadoras utilizadas en el  sector aeroespacial
Reference / GTS | 2015-05 | GTS 0039 | สเปน

Monitorización profesional de los rodamientos para husillos principales de rectificadoras utilizadas en el sector aeroespacial

El Grupo Schaeffler es un fabricante líder de rodamientos, así como un proveedor de reconocido prestigio de la industria de la automoción. Con unos 76 000 empleados en todo el mundo, el Grupo generó ventas por un valor superior a 11 100 millones de euros (ejercicio 2012). La división de Industria suministra productos y servicios de las marcas INA y FAG a 60 sectores industriales distintos. Entre estos productos se encuentran los rodamientos de superprecisión para el sector aeroespacial, que se fabrican en nuestra planta de
Schweinfurt (Alemania).

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
CFM56 Repair Program
โบรชัวร์ | 2015-01 | 036888800-0000 | อังกฤษ

CFM56 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
V2500 Repair Program
โบรชัวร์ | 2015-01 | 036888850-0000 | อังกฤษ

V2500 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers include world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
Professional monitoring of main spindle bearing supports on grinding machines in the aerospace sector
Reference / GTS | 2013-12 | GTS 0039 | อังกฤษ

Professional monitoring of main spindle bearing supports on grinding machines in the aerospace sector

Schaeffler is a leading manufacturer of rolling bearings worldwide and a renowned supplier to the automotive industry. This globally active company and
its 76 000 employees generated sales of approximately 11.1 billion euros in 2012.
Challenge for Schaeffler:
Special bearing supports for aerospace applications are subject to extreme con
ditions and very high quality requirements. Process reliability has the highest
priority during manufacturing due to the complexity and high value of materials
(use of heat-resistant steels).

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Professionelle Überwachung der Hauptspindelagerungen an Schleifmaschinen im Bereich Aerospace
Reference / GTS | 2013-12 | GTS 0039 | เยอรมัน

Professionelle Überwachung der Hauptspindelagerungen an Schleifmaschinen im Bereich Aerospace

Schaeffler ist ein weltweit führender Wälzlagerhersteller und ein renommierter
Zulieferer der Automobilindustrie. Mit rund 76 000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete das global agierende Unternehmen in 2012 einen Umsatz von rund
11,1 Mrd. Euro. Die Herausforderung für Schaeffler:
Speziallagerungen für die Luft- und Raumfahrt sind extremen Bedingungen ausgesetzt und unterliegen höchsten Qualitätsanforderungen. Bei der Fertigung
hat die Prozesssicherheit aufgrund der Komplexität und des hohen Materialwerts (Einsatz hochwarmfester Stähle) oberste Priorität.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
CF6 Series Repair Program
โบรชัวร์ | 2013-09 | 036888770-0000 | อังกฤษ

CF6 Series Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
CF34 Repair Program
โบรชัวร์ | 2012-01 | 036888788-0000 | อังกฤษ

CF34 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers include world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
Rolling Bearing Damage
โปสเตอร์ | 2011-07 | อังกฤษ

Rolling Bearing Damage

Symptoms · Causes · Remedies

False Brinelling, Overheating, Outer Ring Fracture, Misalignment, Slippage Tracks, Tight Fits, Axial Cracks, Normal Fatigue, True Brinelling, Contamination, Lubricant Failure, Corrosion, Fluting, Excessive Loads, Lip Fractures, Fretting, Seizure

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG Aerospace Repair Services
โบรชัวร์ | 2010-11 | 036888460-0000 | อังกฤษ

FAG Aerospace Repair Services

Move the world with first class reliability

FAG Aerospace originally provided bearings for the Charles Lindbergh Wright J5 whirlwind engine. Since then materials advancements, design innovations and engine demands have changed considerably, but FAG’s leadership in this market has remained constant. Today, FAG Aerospace is prime supplier to every major engine manufacturer in the aviation industry.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
PW 4000 Repair Program
โบรชัวร์ | 2010-09 | 03688842-0000 | อังกฤษ

PW 4000 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
 
[ |
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ