ข้อมูลการปกป้องข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อกฎหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลของแชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย)

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกหรือทำซ้ำนอกเหนือไปจากการใช้เปิดดูออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสั่งพิมพ์หน้าต่างๆ แบบสมบูรณ์จากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวได้

2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์

หากท่านต้องการทำลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ โปรดให้ลิงค์ไปยังหน้าแรกของแชฟฟ์เลอร์

3. ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับลูกค้าของแชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) และอาจไม่สามารถใช้ได้กับขอบเขตอำนาจอื่นๆ แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด อย่างไรก็ดี แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ โปรดอย่ายึดถือข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการยึดถือตามข้อความดังกล่าวตามที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่กฎหมายอนุญาตอีกด้วย

4. การคุ้มครองข้อมูล

แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ทุกท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีในประเทศต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด ในข้อ 4 นี้จะเป็นการอธิบายนโยบายที่เราใช้ในการรวบรวม ใช้ประโยชน์และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้เข้ามาได้นั้น เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด โดยเราได้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นแล้วเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศต่างๆ และข้อบังคับของสหภาพยุโรปในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะสามารถทำได้โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ทั่วโลกที่ได้รับเลือกให้ใช้สิทธิ์โดยคำนึงถึงความจำเป็นอันเกี่ยวข้องกับงาน ข้อมูลของท่านจะถูกนำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับความเหมาะสมของเนื้อหาและบริการที่นำเสนอให้ตรงตามความต้องการในการขนส่งของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดและเพื่อติดตามข้อมูลด้านการขาย ทั้งนี้บริษัทอื่นๆ ในเครือกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์อาจมีการนำเอาแนวทางการให้บริการข้อมูลแบบปรับเฉพาะนี้ไปใช้ด้วยโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เป็นหลัก

ข้อมูลที่เราอาจใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเปิดเว็บไซต์นี้และด้วยการอนุญาตของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลบางประการไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปของ “คุ้กกี้” หรือไฟล์ที่คล้ายกันเพื่อช่วยให้เราสามารถบริการท่านได้ดียิ่งขึ้น อาทิ คุ้กกี้จะทำให้เราปรับแต่งเว็บไซต์หรือโฆษณาต่างๆ ให้ตรงกับความสนใจและความชอบของท่านมากยิ่งขึ้น อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่แล้วจะอนุญาตให้ท่านลบคุ้กกี้จากฮาร์ดดิสก์ของท่าน บล็อคคุ้กกี้ทั้งหมดหรือกำหนดให้มีการเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุ้กกี้ โปรดศึกษาข้อมูลการใช้งานบราวเซอร์ของท่านหรือหน้าจอช่วยเหลือเพื่อทำความเข้าใจกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัย

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัดใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราได้รับมาจากการถูกลบโดยอุบัติเหตุหรือโดยตั้งใจ การนำไปใช้ประโยชน์ การสูญหายและการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานด้านเทคนิคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์
ชั้น 34 ห้อง 3403-3404
ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทร. 02 697 0000
แฟ็กซ์. 02 697 0001

อี-เมล์: marketing_th@schaeffler.com
เว็บไซด์: www.schaeffler.co.th